Kompani ndertimi ofron peme per ambjent te jashtem, Punime germimi ne toke, Ndertime civile dhe industriale etj. Tirana

Construction and Restructurings 09/05/2024 15:48 Post ID: 4121


Payment

By Agreement

City - Zone Tirana - Rruga e Durresit/Zogu i zi
Address Rruga Muhamet Gjollesha, Tirana, Albania - Maps
Reads 563

👷  FB-ART

➡️ NDERTO SI DUHET!
Ndërto si duhet! Moto jonë që nga krijimi i kompanisë. Ky mentalitet na rrethon dhe shoqëron dita ditës në të gjitha angazhimet tona për ti bërë si duhet projektet ku ne marrim pjesë.

 FB-ART

✅ Ofron:

💠 Peme per ambjent te jashtem,

💠 Punime germimi ne toke, Ndertime civile dhe industriale, Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasade, Rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale.

💠 Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje.

💠 Punime per prishjen e ndertimeve.

💠 Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirmembajtja e tyre.

💠 Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami, rifiniture te natyres teknike ndertuese.

💠 Sinjalistika rrugore jo ndricuese


📍 Adresa: Rruga Muhamet Gjollesha

📲 Per me teper informacion na kontaktoni ne numrin tone te telefonit!