Zgjidhni Sherbimet Tona te Marketingut dhe Turizmit

Standart - Falas

Publikime te limituara Lexo limitet
Limitet ne 30 ditet e fundit
1-Business Property for Rent (10 njoftime/30 dite)
2-Business Property in Sale (10 njoftime/30 dite)
3-Land for Sale (10 njoftime/30 dite)
4-House for Rent (20 njoftime/30 dite)
5-House for Sale (20 njoftime/30 dite)
6-Demand-Job search (1 njoftime/30 dite)
7-Offer - Stage Internship (1 njoftime/30 dite)
8-Offer Professional Courses (1 njoftime/30 dite)
9-Home Request (3 njoftime/30 dite)
11-Tenders and Proxies (1 njoftime/30 dite)
12-Boating (5 njoftime/30 dite)
13-Motorcycles for sale (5 njoftime/30 dite)
14-Spare Parts and Offices (10 njoftime/30 dite)
15-Cars for sale (10 njoftime/30 dite)
16-Construction and Restructurings (1 njoftime/30 dite)
17-Holiday arrangements (1 njoftime/30 dite)
18-Professional Services (1 njoftime/30 dite)
19-Different articles (5 njoftime/30 dite)
20-Animals and birds (3 njoftime/30 dite)
21-Computers and Electronics (5 njoftime/30 dite)
22-Furniture and Electro Households (5 njoftime/30 dite)
23-Job Offers (2 njoftime/30 dite)
30-Bicycle (10 njoftime/30 dite)
31-Daily rent and beach room (1 njoftime/30 dite)
33-Car Rental (1 njoftime/30 dite)
34-Marketplace for Business Brokers (1 njoftime/30 dite)
35-Car Service (1 njoftime/30 dite)
36-Financial Services (1 njoftime/30 dite)
38-Environment maintenance (1 njoftime/30 dite)
39-Legal Services (1 njoftime/30 dite)
40-Health and Beauty Services (1 njoftime/30 dite)
41-IT and Marketing Services (1 njoftime/30 dite)
42-Funeral Agent (1 njoftime/30 dite)
43-Transport and Infrastructure Services (1 njoftime/30 dite)
44-Artistic Services (1 njoftime/30 dite)
45-Furniture services (1 njoftime/30 dite)
46-Accessories for agriculture and gardening (5 njoftime/30 dite)
47-Office accessories (5 njoftime/30 dite)
48-Women and Men Accessories (3 njoftime/30 dite)
49-Electronic Accessories (10 njoftime/30 dite)
50-Books (10 njoftime/30 dite)
51-Sport and Gym Equipment (2 njoftime/30 dite)
52-Working Tools (1 njoftime/30 dite)
53-Business Equipment in Sale (10 njoftime/30 dite)
54-Education Services (1 njoftime/30 dite)
55-Child Accessories (10 njoftime/30 dite)
✔ Publikim i njoftimeve me interesante ne rrjetet sociale
✔ Modifikime pa limit

Kredit ne llogari per Sherbime Marketingu dhe Turizmi

✔Kjo pakete ju jep mundesine te rifreskoni njoftimet per ti nxjere ne faqe te pare, mund te promovoni ne premium etj.!
✔ Mund te rifreskoni njoftimet per ti nxjere ne faqe te pare(Imobiliare 0,2 Kredite | Punesimi 0,5 Kredite | Makinat 0,1 Kredite | Te tjera 0,3 Kredite)
Detaje te tjera te paketes...
✔ Mund te vendosni njoftimet ne Premium (Cmimi perllogaritet nga sistemi)
✔ Mund kryeni operacione te tjera per sherbime marketingu dhe turizmi nese parashikohet
Nuk mund te keni rimbursim ne para te kreditit.
Nuk mund te perdoret per marjen e paketave te tjera.


❱ Paguaj online
img img img
*Per te kryer pagesen online, me pare duhet te regjistroheni, ose nese jeni regjistruar duhet te identifikoheni.

Imobiliare Economy - 3500 Leke/muaj

🏡 Publikim i njoftimeve ne sektorin imobiliar!

✔Kjo pakete eshte me abonim mujor dhe vlen per kategorite e pronave te paluajteshme! Detajet e paketes...
Perfshihen sherbimet e paketes STANDART
✔ Publikim deri ne 100 njoftime/ne 30 ditet e fundit
✔ Modifikimi i njoftimeve pa limit
✔ Transferim njoftimi ne llogari tjeter
✔ Pa penalizim te bllokimit te llogarise deri ne 5 dublikime/ne 30 ditet e fundit
✔ Raport me statistika per leximet dhe telefonatat
✔ WYSIWYG HTML Editor
Nuk perfshihen Rifreskime falas
CRM SYSTEM


❱ Paguaj online
img img img
*Per te kryer pagesen online, me pare duhet te regjistroheni, ose nese jeni regjistruar duhet te identifikoheni.

Imobiliare Premium - 6500 Leke/muaj

🏡 Publikim i menjehershem i njoftimeve ne sektorin imobiliar!

✔Kjo pakete eshte me abonim mujor dhe vlen per kategorite e pronave te paluajteshme! Detajet e paketes...
Perfshihen sherbimet e paketes ECONOMY
✔ Publikim deri ne 250 njoftime/ne 30 ditet e fundit
✔ Njoftimet publikohen menjehere, pa kaluar ne pritje per kontroll
✔ Perdorimi i api per website tuaj.
✔ Faqe Profesionale Web (psh:NewBllok.al) per abonimet vjetore.
✔ Pa penalizim te bllokimit te llogarise deri ne 10 dublikime/ne 30 ditet e fundit
Te tjera


❱ Paguaj online
img img img
*Per te kryer pagesen online, me pare duhet te regjistroheni, ose nese jeni regjistruar duhet te identifikoheni.

Njoftime pune

🏡 Publikim i njoftimeve ne sektorin e punesimit!

✔Kjo pakete eshte me abonim sipas cmimeve me poshte. Ne rastin kur nje klient disponon kredit ne llogari dhe ka nje njoftim te publikuar ne sektorin e punesimit, ai mund ta vendosi vete njoftimin ne premium sipas diteve dhe pozicionit qe ai deshiron, me nje cmim qe nxjer sistemi i cili mund te jete i ndryshem nga cmimi i listuar me poshte! Detajet e paketes...
✔ Publikimi i njoftimit ne sektorin e njoftimeve te punes
✔ Njoftimi qendron i gozhduar PREMIUM ne faqe te pare sipas diteve te percaktuara ne pakete. Premium evidentohen me shirit ne listen e njoftimeve dhe ndahen ne grupe duke filluar nga grupet qe jane ne fillim te listes dhe vazhdojne ne zbritje (Premium Extra, Premium 1, Premium 2, Premium 3, Premium 4 )
✔ Njoftimi qendron online deri ne 3 muaj
✔ Rifreskimi i njoftimit, jashte afatit te pozicionit PREMIUM si i gozhduar ne faqe te pare kushton 0,5 Euro
✔ Ju mund te zgjidhni te merrni kontakte ne kombinim ose sebashku me TELEFONATA,APLIKIM EMAIL,WHATSAPP
✔ Raport me statistika per leximet dhe telefonatat


❱ Paguaj online
img img img
*Per te kryer pagesen online, me pare duhet te regjistroheni, ose nese jeni regjistruar duhet te identifikoheni.
Kujdes: https://www.njoftime.al eshte shoqeri tregetare e licensuar per sherbimin e pagesave online sipas legjislacionit shqiptar. https://www.njoftime.al ne asnje rast nuk ruan te dhena te kartave.
Krediti qe ju karikoni ne llogari nuk mund te perdoret si monedhe pagesash per sherbimet/produktet qe shoqeria nuk i ofron. Krediti nuk mund te ri-konvertohet ne monedhe, pra nuk mund te keni rimbursim ne para te kreditit, por nese ju keni kredit ne llogari mund te vendosni ta transferoni kreditin ne llogari te tjera (tuajat apo te paleve te 3-ta). Palet e 3-ta te cilat perfitojne nje kredit, mund ta perdorin ate brenda limiteve te sherbimeve qe faqa ofron. https://www.njoftime.al nuk eshte pergjegjese per mosmarrveshjet e shitblerjes dhe pagesat midis privateve.
Per c'do paqartesi ju lutem kontaktoni ne numrin tone te telefonit.