Kompani ndertimi ofron ndertime urash, vepra arti, ujesjellesash, rikonstruksioe, ndertime banesash mbi 5 dhe 8 kate etj. Tirana

Construction and Restructurings 28/09/2023 19:48 Post ID: 3578


Payment

By Agreement

City - Zone Tirana - Don Bosko
Address Rruga Don Bosko, Tirana, Albania - Maps
Reads 2670

👷 AJEL shpk është një kompani ndërtimi me eksperiencë disa vjecare në fushën e ndërtimit. Ajel shpk përgjithësisht punon si nënkonraktor në punime të ndryshme për komplekse banimi dhe shërbimesh dhe jo vetëm. Prej disa vitesh operon në fushën e konstruksioneve dhe rikonstruksioneve të godinave civile dhe industriale. Gjithashtu kompania kontribuon në ndërtim dhe shtrim rrugësh, urash dhe veprash arti. Me qendër në Tiranë, në rrugën Don Bosko dhe me një staf të kualifikuar, Ajel përshtatet më së miri me nevojat e tregut vendas. Ajel  Konstruksion tregton dhe produkte të  firmës Knauf , import-eksport me shumicë  dhe pakicë , kryesisht pllaka gipsi për ndërtime të  thata, veshje dhe për përdorime dekorative. Të punoni me ne sfidat do të jenë më të lehta!

✅ Shoqëria, “AJEL sh.p.k”, fillesen e vet e ka ne vitin 2003. Ajel Konstruksion ofron për tregun shqiptar një gamë të zgjeruar shërbimesh si më poshtë:

🔸  Ndërtimeve Civile industriale, turistike,bujqësore.

🔸  Rikonstruksione, ndërtime banesash mbi 5 dhe 8 kate.
🔸  Gërmime dheu, punime eventuate, murature e betonarme.
🔸  Punime elektrike, hidraulike, supervizime, kolaudime.
🔸  Ndërtim rrugësh, punime mirëmbajtje, sinjalizime, shtresa rrugore.
🔸  Ndërtime urash dhe vepra arti, eskada, ura metalike të varura.
🔸  Ndërtim ujësjellësash, kanalizime, kanale, impiante vaditëse, ndërtim dige, damba deri në 10 m etj.
🔸  Gërmime dheu dhe punime eventuale murature e betonarmeje.
🔸  Prishje dhe punime në tokë të gërmuar.
🔸  Prodhim materialesh ndërtimi.
🔸  Projektime dhe ndërtime civile-ekonomike dhe rikonstruksione.
🔸  Projektim dhe ndërtim rrugësh.
🔸  Punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rrugë.
🔸  Ndërtim mbishtresash


✔️ Nën drejtimin e Z.Anton Lleshi organizohet dhe funksionon suksesshëm në sektorin e sipërmarjes të proceseve të punës si:

 💠 Mur tulle në të gjitha dimensionet;
 💠 Suvatime të brendshme;

 💠 Suvatime të jashtme;
 💠 Lyerje me bojë 
 💠 Grafiato 
 💠 Shtresa maseti;
 💠 Beton industrial;
 💠 Shtrim pllake dhe veshje wc;
 💠 Sistemim i ambjenteve të jashtme si dhe kanalizimi i ujrave të zeza e të bardha në to.
 💠 Hidroizolime godinash  
 💠 Izolime akustike dhe termike      
 💠 Lyerje dhe suvatime  
 💠 Ndertime vilash
 💠 Patinime muresh  
 💠 Punime dhe shtrime pllakash  
 💠 Punime gipsi

 💠 Punime hidraulike  
 💠 Punime mur guri  
 💠 Restaurime godinash
 💠 Rikonstruksion catish
 💠 Rikonstruksion apartamentesh


đź“Ť Adresa: Rruga Don Bosko, Tirane

📲 Per me shume informacion na kontaktoni ne numrin tone te telefonit!