Studio Ligjore ne Tirane ofron perfaqesim dhe ndjekje ligjore te ceshtjeve civile, penale dhe administrative Tirane

Sherbime Juridike 10/03/2024 09:11 Post ID: 66180


Pagesa

Me Marreveshje

Viti i themelimit 2010
Ceshtje Penale te fituara 95%
Ceshtje Civile te fituara 95%
Ceshtje Administrative te fituara 90.00%
Ceshtje Familjare te fituara 0%
Qyteti - Zona Tirane - Rruga e Elbasanit/Ambasada USA
Adresa Rruga e Elbasanit, Tirana, Albania - Harta
Lexime 943

⚖Studio Ligjore Ac Law Group e zhvillon aktivitetin e saj ne Tirane  si dhe ofron perfaqesim dhe ndjekje ligjore te ceshtjeve ne te gjitha qytetet e Shqiperise nepermjet avokateve te zyres sone.


👨‍👩‍👦 Çeshtje Familjare

-Zgidhjen e marteses ligjore/divorc

-Percaktim kujdestarie

-Permbushje detyrimi ushqimor, etj.


👩‍⚖️Çeshtje Civile

-Pavlefshmeri Titulli Ekzekutiv

-Kundershtim Veprimesh permbarimore

-Shuarje dorezanie, kerkese per udher ekzekutimi, etj.

Ne studion tone do te mund te merrni te gjitha sherbimet ligjore per çeshtjet civile, duke perfshire, por pa u kufizuar ne: konfliktet e pronesise, marredheniet e punes, zgjidhjen e marteses, mosmarreveshjet e lindura nga kontratat e ndryshme si dhe demshperblimet e kerkuara si pasoje e aksidenteve te ndryshme automobilistike dhe mjekesore.


🏠Çeshtje pronash

-Njohje pronar, pjestim pasurie

-Njohje trashgimtar

-Lirim dorezim sendi, etj.

Ne zyren tone do t’ju ofrohet konsulence cilesore dhe asistence e plote juridike per te gjitha çeshtjet tregtare. Ne kryejme me perpikmeri dhe ne menyren me efikase te mundshme ndjekjen e çdo procedure te aktivitetit te shoqerise tregtare, duke nisur qe nga themelimi, administrimi, e duke vazhduar me tej me nevojat per ndryshim qe mund te lindin gjate funksionimit dhe riorganizimit te saj. Ekspertet tane do ju japin konsulencen e tyre per çdo aspekt qe lidhet me ligjshmerine e veprimeve juridike te shoqerise kundrejt punonjesve te saj dhe te treteve.

Kryerja e veprimtarise tregtare, perveç te tjerash, kerkon edhe njohuri te thelluara ligjore per procedurat e marrjes se lejeve e liçensave te ndryshme. Per kete arsye, avokatet e zyres sone ofrojne keshillim dhe asistim gjate gjithe procedurave administrative perkatese.

Klientet tane, mund te mbeshteten ne seriozitetin dhe profesionalizmin e eksperteve tane, te cilet do t’i asistojne ata hap pas hapi. Ne fakt, ne studion tone tregojme nje kujdes te veçante per klientin duke i ofruar atyre zgjidhje ligjore te nje cilesie te larte, zgjidhje qe i ndihmojne ata ne arritjen e objektivave te tyre dhe kete e bejme duke u bazuar ne standardet me moderne te adoptuara nga vendet me legjislacion te perparuar.


🚘 Demshperblim aksidentesh (demtim dhe/ose humbje jete)  

-Permbushje detyrimi kontraktor/jo kontraktor (shpreblim demi moral, shendetesor, ekzistencial etj).


✔️ Ceshtje Administrative

(perfshire ate te prones, pensioneve etj)


👨🏼‍⚖️ Ceshtje penale:

🔹Konsulence dhe ndjekje ligjore te veprimtrise se subjekteve tregtare, qofshin keto Persona Fizik apo Shoqeri te natyrave te ndryshme juridike.

Nisur nga veçoria e fushes se te drejtes penale, ne sensin e veprimtarise e cila cenon lirite dhe te drejtat themelore te njeriut, e drejta penale eshte padiskutim fusha me delikate e se drejtes. Ne studion tone do te gjeni avokate me eksperience per te ndjekur me profesionalizem maksimal çeshtjen tuaj ne çdo faze te procesit. Asistenca jone nis qe ne fazen e hetimeve paraprake, duke vijuar me tej ne fazen e gjykimit ne themel te çeshtjes. Si njohes te shkelqyer te Konventave nderkombetare ne lidhje me ekstradimin dhe njohjen e vendimeve penale te huaja, avokatet tane marrin persiper t’ju asistojne ne te gjitha procedurat e bashkepunimit gjyqesor me autoritetet e huaja, kjo fale edhe bashkepunimit edhe me studio ligjore jashte vendit.


🔻Adresa: Rruga e Elbasanit, Tirane Albania (Park Gate)


📲📞Per informacione te metjeshme, zgjidhje ne kohe record te rastit tuaj si dhe korrektes maksimale profesionale, na kontaktoni ne adresat e meposhtme ose ne nr tone

[email protected]