Studio Ligjore ne Tirane ofron perfaqesim dhe ndjekje ligjore te ceshtjeve civile, penale dhe administrative Tirane

Sherbime Juridike 12/12/2022 13:08 Post ID: 66180


Pagesa

Me Marreveshje

Viti i themelimit 2010
Ceshtje Penale te fituara 95%
Ceshtje Civile te fituara 95%
Ceshtje Administrative te fituara 90.00%
Ceshtje Familjare te fituara 0%
Qyteti - Zona Tirane - Rruga e Elbasanit/Ambasada USA
Adresa Rruga e Elbasanit, Tirana, Albania - Harta
Lexime 608

⚖Studio Ligjore Ac Law Group e zhvillon aktivitetin e saj ne Tirane  si dhe ofron perfaqesim dhe ndjekje ligjore te ceshtjeve ne te gjitha qytetet e Shqiperise nepermjet avokateve te zyres sone.


👨‍👩‍👦 Çeshtje Familjare

-Zgidhjen e marteses ligjore/divorc

-Percaktim kujdestarie

-Permbushje detyrimi ushqimor, etj.


👩‍⚖️Çeshtje Civile

-Pavlefshmeri Titulli Ekzekutiv

-Kundershtim Veprimesh permbarimore

-Shuarje dorezanie, kerkese per udher ekzekutimi, etj.

Ne studion tone do te mund te merrni te gjitha sherbimet ligjore per çeshtjet civile, duke perfshire, por pa u kufizuar ne: konfliktet e pronesise, marredheniet e punes, zgjidhjen e marteses, mosmarreveshjet e lindura nga kontratat e ndryshme si dhe demshperblimet e kerkuara si pasoje e aksidenteve te ndryshme automobilistike dhe mjekesore.


🏠Çeshtje pronash

-Njohje pronar, pjestim pasurie

-Njohje trashgimtar

-Lirim dorezim sendi, etj.

Ne zyren tone do t’ju ofrohet konsulence cilesore dhe asistence e plote juridike per te gjitha çeshtjet tregtare. Ne kryejme me perpikmeri dhe ne menyren me efikase te mundshme ndjekjen e çdo procedure te aktivitetit te shoqerise tregtare, duke nisur qe nga themelimi, administrimi, e duke vazhduar me tej me nevojat per ndryshim qe mund te lindin gjate funksionimit dhe riorganizimit te saj. Ekspertet tane do ju japin konsulencen e tyre per çdo aspekt qe lidhet me ligjshmerine e veprimeve juridike te shoqerise kundrejt punonjesve te saj dhe te treteve.

Kryerja e veprimtarise tregtare, perveç te tjerash, kerkon edhe njohuri te thelluara ligjore per procedurat e marrjes se lejeve e liçensave te ndryshme. Per kete arsye, avokatet e zyres sone ofrojne keshillim dhe asistim gjate gjithe procedurave administrative perkatese.

Klientet tane, mund te mbeshteten ne seriozitetin dhe profesionalizmin e eksperteve tane, te cilet do t’i asistojne ata hap pas hapi. Ne fakt, ne studion tone tregojme nje kujdes te veçante per klientin duke i ofruar atyre zgjidhje ligjore te nje cilesie te larte, zgjidhje qe i ndihmojne ata ne arritjen e objektivave te tyre dhe kete e bejme duke u bazuar ne standardet me moderne te adoptuara nga vendet me legjislacion te perparuar.


🚘 Demshperblim aksidentesh (demtim dhe/ose humbje jete)  

-Permbushje detyrimi kontraktor/jo kontraktor (shpreblim demi moral, shendetesor, ekzistencial etj).


✔️ Ceshtje Administrative

(perfshire ate te prones, pensioneve etj)


👨🏼‍⚖️ Ceshtje penale:

🔹Konsulence dhe ndjekje ligjore te veprimtrise se subjekteve tregtare, qofshin keto Persona Fizik apo Shoqeri te natyrave te ndryshme juridike.

Nisur nga veçoria e fushes se te drejtes penale, ne sensin e veprimtarise e cila cenon lirite dhe te drejtat themelore te njeriut, e drejta penale eshte padiskutim fusha me delikate e se drejtes. Ne studion tone do te gjeni avokate me eksperience per te ndjekur me profesionalizem maksimal çeshtjen tuaj ne çdo faze te procesit. Asistenca jone nis qe ne fazen e hetimeve paraprake, duke vijuar me tej ne fazen e gjykimit ne themel te çeshtjes. Si njohes te shkelqyer te Konventave nderkombetare ne lidhje me ekstradimin dhe njohjen e vendimeve penale te huaja, avokatet tane marrin persiper t’ju asistojne ne te gjitha procedurat e bashkepunimit gjyqesor me autoritetet e huaja, kjo fale edhe bashkepunimit edhe me studio ligjore jashte vendit.


🔻Adresa: Rruga e Elbasanit, Tirane Albania (Park Gate)


📲📞Per informacione te metjeshme, zgjidhje ne kohe record te rastit tuaj si dhe korrektes maksimale profesionale, na kontaktoni ne adresat e meposhtme ose ne nr tone

[email protected]
shtepi me qerashtepi ne shitjenjoftime punemakina ne shitje avokat per shitje tokash avokat divorci ne durres studio ligjore ne tirane avokati me i mire ne tirane avukat per divorc avokati me i mire ne shqiperi avokat emigracioni ne gjermani avokat per divorc ne lushnje kerkese per zgjidhje martese heqje apelasi espulsi angli konsulence ligjore falas fshirje espulsi ne greqi avukat per strasburg studio ligjore shehu avokat per vepra civile avokat per vize ne angli avokat per ceshtje emigracioni avokat per dokumenta ne itali avokat per llotarine amerikane avokat penal sherbime avokatie avokat per vepra penale konsulence ligjore Ndihme juridike falas avokat martese avokat i ceshtjeve penale heqje apelasi espulsi greqi verifikim espulsi online agjensi noter avokat lista e avokateve tirane 2022 kurse te formimit juridik civile avokate ne elbasan ceshtje penale vise per angli heqja e zotesise se veprimit avokat per divorc tirane zyre noteriale lushnje cmimet fshirje espulsi avokat per zgjidhje martese prokuroria e pergjithshme avokat ne durres per ndarje lista e avokateve kriminalistike avokate shkoder per martesa avokat ne lushnje avokat ceshtje familjare sherbime ligjore falas ceshtje civile avokat per divorce avokat per pronat