Zyre konabiliteti ofron sherbime per mbajtjen e Kontabilitetit, Pergatitje dhe deklarim te TVSH, Bilanci, PASH etj. Tirane

Sherbime Ekonomike dhe Financiare 23/03/2024 16:52 Post ID: 7110


Pagesa

100 Leke

Qyteti - Zona Tirane - Rruga e Elbasanit/Ambasada USA
Adresa Tirana, Albania - Harta
Lexime 469

📊 "AT&C" eshte e vetmja studio "EKSPERTI KONTABEL" -"EKR" ne Shqiperi e Licencuar nga “Ministria e Mireqenies Sociale" per Intershipe Kontabiliteti+Financa 5
➡️ Studio kontabiliteti & Eksperti Albanian Tax & Consulting vjen nga nje eksperience e gjate ne fushen e finances! Akseset ne disa nga kompanite me prestigjioze shqiptare dhe te huaja e bejne kete studio vendin ideal per kursin me te plote dhe pse jo startin tuaj ne fushat e pafundme te finances, kontabilitetit, auditit etj!
Ne periudha te caktuara te vitit AT&C organizone :
Intership / Praktike pune ne Studio Eksperti & Kontabiliteti Albanian Tax & Consulting

Ky trajnimi do te jete teper I rendesishem ne kete periudhe (po afron periudha e mbylljes se bilanceve dhe auditimit te pasqyrave financiare) sepse pervec se pjesmaresit do te arrijne te mbyllin nje bilanc real do te mund te asistojne direkte ne auditimin e pasqyrave financiare (ekspertizat) qe realizohen nga eksperti kontabel.

💰 Cmimi eshte teper I arsyeshem dhe paguhet me keste.
⏳ Oraret jane teper fleksibel (perfshi fundjaven) dhe mund te zgjidhen nga vete aplikantet.

Trajnim Profesional Konatbiliteti (kontabiliteti me dore) perfshire programin Financa 5.0

(Cfare i duhet nje financieri per te mbajtur nje subjekt )

➡️ Menyra e organzimit te trajnimit eshte realizuar duke punuar 100% mbi nje shoqeri tregtare( subjekt qe eshte klient i firmes sone me dokumentacion real) qe nga krijimi I kesaj shoqerie,duke perfshire te gjitha llojet e transaksioneve ekonomiko- financiare, kontabilizohen fillimisht dokumentat ne Ditaret e Llogarise te pregatitura nga ana jone,pastaj kalohen veprimet ne Librin e Madh ,dhe me pas ne partitaret apo llogarite analitike te klienteve,furnitoreve ,kartelat individualale te inventarit(materjale te para,mallra,produkete te gateshme tj.tj ) apo ne te gjitha llogarite analitike.Ne kete menyre do te kuptohen me mire lidhjet dhe rakordimi midis Ditareve te Llogarive,Librit te Madh dhe Llogarive Analitike.Ky trajnim shkon deri ne plotesimin e Bilnacit Kontabel dhe pasqyrave te tjera financiare,Trajnimieshte lidhur edhe me evidencat periodike te sistemit fiskal,si FDP(Formularet e Deklarimit te Pagesave) per tvsh-ne,sig.shoq. e shend.,tap-in e tj ),pra,ajo c’ka do ti duhet kontabilistit I punesuar ne nje shoqeri tregtare apo studenteve per tu punesuar si financie te ardhshem .Gjate zhvillimit te kursit shpjegohen edhe ligjet e sistemit tatimor-fiskal,dhe reflektimi i tyre ne kontabilitet . Ne fund ,mbasi te kuptohet me llogjike menyra e funksionimit te ekuacionit kontabel(apo teorise se kontabilitetit si dhe lidhjet qe egzistojne midis pasqyrave financiare ne vete vete ), te njejtat veprime do te hidhen ne kompjuter,rezultati si dhe cdo raport financiar, duhet te jete I njejte ,si ai qe do te rezultoje nga kontabiliteti I mbajtur me dore , po ashtu edhe ai qe do te rezultoje nga kontabiliteti I mbajtur ne sistemin kompjuterik nepermjet progarimit Financiar “Financa 5.0 ”.

✅ Ne kete sistem perfshihen :
• Mbajta e kontabilitetit te kompanive private sipas SKK-ve te reja dhe Legjislacionit Shqiptar,
• Njohja me dokumentat fiskale dhe legjislacionin tatimor,
• Rregjistrimi i transaksioneve te ndryshme kontabile ne programin Financa 5(blerje, shitje, arka, banka etj) me dokumenta reale te shoqerive te ndryshme(tregeti, ndertim, prodhim etj.),
• Pergatitja dhe deklarimi i librave te blerjeve dhe te shitjeve me te dhena reale,
• Pergatitja dhe deklarimi i formularit (FDP-se) te TVSH-se,
• Pergatitja dhe deklarimi i listpageses se punonjesve,
• Pergatitja dhe deklarimi i formularit te (FDP-te) te Sig. Shoq. dhe TAP,
• Pergatitja e pasqyrave vjetore financiare (Bilanci, PASH, Cash-Flow, Pasqyra e kapitalit),
• Pergatitja dhe deklarimi i formularit te te ardhurva personale, •Mundesi per te analizuar dhe lexuar pasqyrat financiare nepermjet raporteve kryesore te analizes financiare, etj.

Ata qe kane punuar me ne i kane ruajtur kontaktet dhe i konsultojme per cdo situate ne te ardhmen ne punet e tyre.

Ky trajnim gjithashtu ju vjen per ndihme te gjithe studenteve dhe te sapodiplomuarve per tu perballur me kerkesat e tregut te punes si edhe profesioneve te tjera (juriste, inxhinier, shkenca ekzakte etj) te cilet punojne ne ndërmarrje private apo publike.

Ne fund te ketij Kursi profesional, synohet qe te gjithe pjesmarresit te jene ne gjendje te mbajne ne menyre te pavaruar kontabilititetin e shoqerive e ndryshme, apo te punojne si financiere/kontabiliste kudo qe mund t'ju krijohet mundesia. Kursi profesional zhvillohet nga Eksperti Kontabel me eksperience 15 vjecare ne fushen e kontabilitetit dhe konsulencave financiare si per shoqerite vendase dhe te huaja.

📍 Adresa: Tirane, Rruga e Elbasanit
Perballe 7 xhuxhave , tek pallati mulliri i vjeter 

📲 Per me shume informacion na kontaktoni ne numrin tone te telefonit ose ne adresen e e-mail!

📩 Email: [email protected]