Oferta Pune ne Tirane, Profesioni Pergjegjes i Sektorit te Marredhenieve me Studentet , Me eksperience, Pagesa Me Marreveshje. Tirane

Oferta Pune 14/10/2022 12:32 Post ID: 86180


Pagesa

Me Marreveshje

Pozicioni
Pergjegjes i Sektorit te Marredhenieve me Studentet, Eksperienca Pune: Me eksperience
👷 Pune Full-Time/Kohe te plote i Brendshem
Arsimi Minimal Master
Preferohet mosha E Pa Percaktuar
Qyteti - Zona Tirane - Stadiumi Kombetar/RTSH/ETC
Adresa Bulevardi Nene Tereza - Harta
Lexime 777

🏣 Rektorati i Universitetit te Tiranes shpall konkursin per vend te lire pune per personel ndihmesakademik me karakter administrativ:

-Pergjegjes i Sektorit te Marredhenieve me Studentet

✅Kritere te pergjithshme

1. Te jene shtetas shqiptare me zotesi te plote per te vepruar.

2. Te zoterojne diplome te nivelit "Master i Shkencave" ose diplome ekuivalente me te ne Marredhenie me Publikun.Diplomat e nivelit "Bachelor" duhet te jene ne drejtimin Gazetari-Komunikim. Per diplomat e fituara jashte vendit, te jete bere njohja e tyre nga ministria pergjegjese per arsimin.

3. Te mos jene te denuar me vendim te formes se prere te gjykates per kryerjen e nje vepre penale me dashje.

4. Te mos jete marre prej tyre  masa disiplinore e largimit nga puna.

Kritere te vecanta:

-Te kene eksperience pune jo me pak se 3 vite, preferohet eksperienca e punes ne fushen e marredhenieve me publikun, studentet.

-Te kene njohuri shume te mira ne perdorimin e kompjuterit, te provuara me deshmi.

-Te njohe me deshmi gjuhen angleze. Njohja e gjuheve te tjera te huaja perben perparesi

-Te kene aftesi shume te mira organizacionale, komunikimi, etike profesionale dhe te dije te punoje ne grup.

📌Dokumentat pranohen ne Rektoratin e Universitetit te Tiranes, Sheshi "Nene Tereza", Tirane, nga data 03.10.2022-17.10.2022. Perzgjedhja e kandidateve fitues do te behet nepermjet konkurimit me dosje dhe me intervista te drejtperdrejta.

🍀 Per informacion te pergjithshem ju lutemi kontaktoni ne adresen tone te e-mail:

📨 E-mail: [email protected]