Shoqeria Argjiro GROUP, kerkon te punesoje Menaxher per Filialin Tirane. Tirane

Oferta Pune 29/11/2022 14:44 Post ID: 92334


Pagesa Me Marreveshje
Pozicioni
Menaxher zyre
menaxher, Eksperienca Pune: Me eksperience
👷 Pune Full-Time/Kohe te plote i Brendshem
Arsimi Minimal I Mesem
Preferohet mosha E Pa Percaktuar
Qyteti - Zona Tirane - Zone Periferike
Adresa Tirana, Albania - Harta
Lexime 208

 ✅ Shoqëria Argjiro GROUP, kërkon të punësoj Menaxher për Filialin Tiranë.

⏩ Detyrat:

▪ Përgjegjëgjës për hyrjen dhe daljen e mallrave, inventarizimin sipas dokumentacionit të ardhur nga destinacione të   ndryshme.

▪ Verifikon sasitë dhe gjendjen fizike të materialeve të furnizimit dhe raporton çdo mangësi të vërejtur, duke përfshirë    dhe mangesitë në dokumentacionin shoqërues.

▪ Përgjegjës për plotësimin e dokumentacionit të magazinës (fletë-hyrje, fletë-dalje, procesverbalet, inventarin etj.

▪ Përgjegjës për logjistikën në filialin që drejton. Mbikëqyr aktivitetin dhe cakton detyrat për shpërndarësit(shoferët)   dhe punëtorët e magazinës.

▪ Raporton sipas kërkesave dhe standarteve te raportimit të shoqërisë, në bazë, ditore, javore, mujore dhe/ose çdo   periudhë tjetër të kërkuar nga shoqeria.

▪ Organizon sistemimin e produkteve në magazinë për të siguruar ruajtjen e tyre në kushte sa më optimale dhe   orientim të shpejtë brenda magazinës.

▪ Në filialin që menaxhon, kujdeset për mirëmbajtjen e mjeteve të punës si mjetet e transportit, mjetet e magazinës   dhe mjetet e zyrës duke u siguruar që këto mjete të riparohen në serviset përkatëse në kohën e duhur.

▪ Çdo detyrë tjetër që mund te ngarkohet nga ana e Drejtimit të Shoqërisë.📌 Kërkesat për Pozicionin:

▪ Arsimi i mesëm ose i lartë,

▪ Eksperienca pune të ngjashme minimum për 1 vit,

▪ Njohje e mirë në programeve kompjuterike të paketës Microsoft 365 (Office) dhe/ose Google ëorkspace (G-Suite),     programe të tjera kompjuterike dhe telefonike, si Google Maps, etj

▪ Të jetë person i/e shkathet, i/e motivuar, i/e organizuar dhe sistematik(e) në punë.

▪ Njohja e Programeve Financiare, sidomos Bilanc, përbën avantazh,

▪ Leje Drejtimi e Tipit B dhe C,

▪ Të jetë i/e gatshëm për të punuar jashtë orarit, nëse do të jetë e nevojshme;

▪ Aftësi të mira komunikuese;

▪ Dëshmi Penaliteti,


📞 Të interesuarit të kontaktojnë në numrin e telefonit,

📩 ose të dërgojnë CV-në e tyre në email: [email protected]