Zyre Kontabiliteti ofron sherbime per Mbajtjen e Llogarive Kontabel, Deklarim i TVSH, Tatim mbi te Ardhurat etj. Tirana

Financial Services 02/11/2023 15:19 Post ID: 1471


Payment

By Agreement

City - Zone Tirana - 21 Dhjetori/Rruga e Kavajes
Address Rruga e Kavajes, Tirana, Albania - Maps
Reads 751


 • đź“ŁAMO3 me njĂ« eksperiencĂ« tĂ« fortĂ« nĂ« fushĂ«n e Tatim Taksave dhe Financiare📊 ju mundĂ«son kĂ«to shĂ«rbime👉:

  ✅Mbajtja e Llogarive Kontabël bazuar në Standartet Kombëtare.
  ✅Deklarimi i detyrimeve tatimore për çdo kategori subjekti.
  ✅Deklarimi i Librave të Blerjes dhe Librave të Shitjes
  ✅Deklarimi i TVSH-së
  ✅Deklarimi I Kontributeve të Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore.
  ✅Deklarimi I Tatimit mbi të Ardhurat.
  ✅Deklarimi dhe largimi i punonjësve
  ✅Hartimi i Pasqyrave Financiare (Bilanci Kontabël, Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve, etj.)

  đź“Ť Adresa: Rruga e Kavajes, irane Qendra Gurten ShPK, zyra nr 306

  📲 Per me shume informacion na kontaktoni ne numrin tone te telefonit!