Shoqeri ndertimi e specializuar ne Projekti arkitektonik , elektrik ,strukturor , mekanik , hidroteknik , i mbrojtjes ndaj zjarrit Tirana

Construction and Restructurings 12/09/2023 11:27 Post ID: 3590


Payment

By Agreement

City - Zone Tirana - Sheshi Shkenderbej/Myslym Shyri
Address Rruga Reshit Collaku, Tirana, Albania - Maps
Reads 422

đź‘· Progeen

 ➡️Eshtë nje shoqëri e re në fushën e ndërtimit. Stafi i kompanisë përbëhet nga profesionistë me përvojë të gjatë e të shkëlqyer në fushën e ndërtimit në vend. Vlerat kryesore të Progeen janë profesionalizmi dhe marrëdhënia solide e besueshmërisë me bashkëpunëtorët dhe klientët e saj, duke i përfshirë në çdo hap të suksesit e arritjeve të saj.

➡️ Progeen operon në fushën e ndërtimit në vend edhe si kontraktor edhe si investitor në ndërtimin e godinave civile të banimit i përqendruar në Tiranë. Në 4 vjet Progeen ka zgjeruar portofolin e investimeve të saj në mënyrë shumë cilësore dhe në të njejtën kohë ka përfunduar me sukses kontrata të rëndesishme për palë të treta.

✔️ Cilësia e lartë e ndërtimit është faktori kyç i suksesit të shoqërisë dhe elementi dallues në çdo projekt. Në këto vite shoqëria ka realizuar me sukses projekte si zhvillues, projektues dhe ndërtues.

✔️ Progeen i kryen të gjitha proceset e lidhura me ndërtimin brenda kompanisë duke i ofruar klientit shëbrime me çelësa në dorë. Shërbimet që mbulon kompania përfshijnë, projektimin, prodhimin, ndërtimin dhe menaxhimin e dokmentacionit si dhe kryerjen e të gjithë aplikimeve të nevojshme për lejet e ndërtimit. Këto shërbime ofrohen kryesisht nëpërmjet kontratave FIDIC.

âś… Projektim
💠 Shërbimet tona të projektimit përfshijnë:
đź’  Projekti arkitektonik
đź’  Projekti elektrik
đź’  Projekti strukturor
đź’  Projekti mekanik
đź’  Projekti hidroteknik
đź’  Projekti i mbrojtjes ndaj zjarrit

✅ Ndërtim
➡️ Progeen është plotësisht e aftë dhe ka përvojën e duhur për të marrë përsipër një gamë të gjërë punësh ndërtimi si civilie ashtu edhe industriale të kryera me beton të përforcuar apo me struktura metalike. Punët përfshijnë vepra infrastrukturore si ujësjellsa, linja të tensionit të lartë apo të mesëm etj.


âś… Menaxhim Dokumentacioni
➡️ Kompania merr përsipër punën parapërgatitore për aplikimin për lejet e nevojshme të lidhura me ndërtimin si leja mjedisore, studimi gjeologjik, rilevimi etj. Pas aplikimit për lejet përkatëse, kompania do të monitorojë te gjithë proceset ligjore deri në përfundim të projektit.

đź“Ť Adresa: Rruga Reshit Collaku, Tirane

📲 Per me shume informacion na kontaktoni ne numrin tone te telefonit!