Studio Ligjore qe ofron Perfaqesim dhe Ndjekje ligjore per te gjitha ceshtjet Tirana

Legal Services 05/02/2023 17:37 Post ID: 93717


Payment By Agreement
Viti i themelimit 2018
Ceshtje Penale te fituara 90%
Ceshtje Civile te fituara 85%
Ceshtje Administrative te fituara 95.00%
Ceshtje Familjare te fituara 95%
City - Zone Tirana - Vasil Shanto
Address Tirane, Albania - Maps
Reads 748

📌Aulisa studio ligjore ofron sherbime juridike si:

👉Ceshtje penale

👉Ceshtje civile 

👉Ceshtje Emigracioni 🔷Verifikim /Fshirje Deporti Dhe Espulsi nga gjithe bota

👉Ceshtje Administrative

👉Ceshtje Tregtare

👉Ceshtje Nderkomtare

✅Konsulence Juridike - Mbrojteje Ligjore per te gjithe Kombesit

📌 Avokat Shqipetar dhe te huaj.  

▶️Ndermjetesim  

▶️Hartim Kerkese Padish 

▶️Perfaqesim ne Gjykaten e shkalles se pare , Gjykaten e Apelit, Gjykaten e Larte. 

🟠Çeshtje Familjare (Zgjidhje martese, Pergjegjesi prinderore, Pjestim pasurie, etj)

🟠Ceshtje Civile

🟠Shperblim demi nga aksidentet

🟠Mardhenie Pune

👉Pronesi - Trashegimi - Testamente.  

🟠Çeshtje administrative. 

 🟠Çeshtje penale - Shitje, Blerje Pronash. 

🟠 Perkthime per gjuhen Angleze, Greke, Gjermane, Arabe. 

  👉Aulisa Studio Ligjore,  Ofron  te gjitha sherbimet ligjore per pronen tuaj:  

🔷Aplikim per rregjistrim fillestar te pasurise se paluajtshme me apo pa rilevim e azhurnim nga ASHK-ja

🔷 Aplikim per leshim kopje kartele te pasurise 

🔷Aplikim per leshim vertetimesh 

🔷Aplikim per leshim certifikate pronesie

🔷Aplikim per leshimin e nje certifikate te re kur ka humbur apo eshte demtuar certifikata e marre

🔷Aplikim per korrigjim gabimesh ne certifikaten e pasurise se paluajtshme


📞☎️Per me shume informacione kontaktoni ne numrin tone te telefonit