Sherbime Financiare Tirane Tirane

Sherbime Ekonomike dhe Financiare 08/01/2020 21:34 Post ID: 1472


Pagesa 100 Euro
Qyteti - Zona Tirane - Stacioni trenit/Rruga e Dibres/5 Maji/Medreseja
Adresa Rruga Ndoc Coba, Tirana, Albania - Harta
Lexime 227

Konsulence.AL eshte nje strukture multifunksionale ne pergjigje te nevojave te çdo biznesi apo individi ne raport me strukturat ligjore, fiskale dhe çfaredo natyre tjeter.

-

Sherbimet Tona…

Konsulence Financiare

– Perfaqesim dhe ndjekje problematikash ne Zyrat Rajonale Tatimore apo ne Drejtorine e Pergjithshme te Tatimeve.

– Strukturim Biznesesh.

Konsulence per Start-Up.

Regjistrime ne QKB.

Strukturim dhe Konsulence Financiare. (Biznese dhe OJF).

Konsulence Kredie

Administrim Pasuri te Patundshme me kontrate sherbimi ose prokure.

Perfaqesim ne proçedura legalizimi (ALUIZNI).

Perfaqesim dhe ndjekje çeshtjesh ne ATP (Agjencine e Trajtimit te Pronave).

Aplikime dhe Ndjekje Proçedurash ne Hipoteke.

Sherbime te Kontabilitetit

– Perfaqesim dhe ndjekje problematikash ne Zyrat Rajonale Tatimore apo ne Drejtorine e Pergjithshme te Tatimeve.

– Strukturim Biznesesh.

Konsulence per Start-Up.

Regjistrime ne QKB.

Strukturim dhe Konsulence Financiare. (Biznese dhe OJF).

Pasuri te Patundshme

Administrim Pasuri te Patundshme me kontrate sherbimi ose prokure.

Perfaqesim ne proçedura legalizimi (ALUIZNI).

Perfaqesim dhe ndjekje çeshtjesh ne ATP (Agjencine e Trajtimit te Pronave).

Aplikime dhe Ndjekje Proçedurash ne Hipoteke.

Hartim Dokumentacioni

Hartime Kontratash.

Hartim Vendime Bordi (Ojf dhe Shoqeri).

Perfaqesim per sherbime administrative

Konsulence.AL merr persiper te perfaqesoje interesat tuaja ne marredhenie me te trete permes autorizimeve apo prokures.

Ne mbeshtetje te Biznesit

Strukturim Biznesesh.

Konsulence per Start-Up.

Regjistrime ne QKB.

Perfaqesim çeshtje gjyqesore

Konsulence.AL merr persiper te perfaqesoje interesat tuaja ne marredhenie me te trete permes autorizimeve apo prokures.

-

Na kontaktoni

Konsulence.AL


Rr. “Ndoc Çoba”, Nr. 1/1, Tirane 1012

+

[email protected]

NIPT. LS