OTP BANK KERKON SPECIALIST MBIKQYRJE Tirana

Oferta Pune 14/01/2021 16:22 Post ID: 24662


Pagesa Me Marreveshje
Pozicioni Specialist Mbikqyrje
Arsimi Bachelor
Mosha E Pa Percaktuar
Qyteti - Zona Tirana - Sheshi Shkenderbej/Myslym Shyri
Adresa Tirana, Albania - Harta
Lexime 85

Specialist, Sektori i Mbikqyrjes se Vazhdueshme

 • Pozicioni :          Specialist 

  Sektori:               Sektori i Mbikqyrjes së Vazhdueshme

  Përmbledhje e pozicionit

  Specialisti i Mbikqyrjes së vazhdueshme është përgjegjës për kryerjen e kontrolleve periodike në rrjetin e degëve, me synim sigurimin që aktivitetet e kryera në degë janë në  përputhje me Kuadrin Rregullativ të bankës;

  🔴Rolet dhe përgjegjësitë

   • Kryen kontrolle të vazhdueshme në rrjetin e degëve duke zbatuar proçedurat e kuadrit Rregullativ të brendshëm të Bankës, në përputhje me Politikat dhe standartet e Grupit;
   • Zbaton planin e kontrolleve, duke u siguruar që kontrolli i kryer mbulon të gjithë indikatorët e riskut sipas guidave të kontrollit;
   • Verifikon në degë dokumentacionin fizik dhe të dhenat e regjistruara në sistemin qëndror të bankës për të vlerësuar cilësinë e operacioneve dhe nivelin e përputhshmërisë për transaksionet;
   • Mbledh evidenca, analizon anomalitë e evidentuara dhe vlerëson riskun dhe implikimet për degën dhe/apo Bankën;
   • Prezanton kërkesat rregullatore dhe udhëzon punonjësit në degë për proçeset dhe rregulloret në fuqi;
   • Bashkëpunon me Përgjegjësin e Sektorit të Mbikeqyrjes për vlerësimin e riskut të anomalive të identifikuara gjatë kontrolleve si edhe për përcaktimin e masave përkatëse;
   • Përgatit planin e veprimit dhe ia komunikon degës, regjistron rezultatin e kontrollit dhe masat e marra në aplikacionin e bankës;
   • Angazhohet në ndjekjen e implementimit të planit të veprimit dhe mbylljes së anomalive, me synim minimizimin e risqeve për Bankën;
   • Ndjek dhe zbaton vlerat e Bankës përgjatë vizitave në degë,
   • Tregon profesionalizëm dhe një standard të lartë komunikimi;
   • Detyra e përgjegjësi të tjera bazuar në nevojat e Bankës;

  🔴Kualifikimet dhe aftësitë

  • Diplomë Universitare, preferohen degët Ekonomi/ Financë & Bankë / Administrim Biznesi
  • Eksperiencë në sektorin bankar minimumi tre vjet. Preferohet eksperiencë në fusha të ndryshme të bankës si operacione, audit, kredi, rrjeti i degëve.
  • Të ketë aftësi të mira organizimi dhe pune në grup.
  • Të ketë vetëkontroll dhe përgjegjshmëri.
  • Të jetë i/e aftë të punojë dhe gjykojë në mënyrë të pavarur me minimumin e supervizimit nga eprori;
  • Integritet personal dhe profesional, konfidencialitet dhe besueshmëri;
  • Aftësi shumë të mira analitike dhe mendim kritik;
  • Fleksibël dhe me dëshirë për zhvillim;
  • Aftesi shumë të mira në Programet bazë të paketës office, kryesisht excel;
  • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze si në shkrim, lexim edhe në komunikim.
  • Gatishmëri për të udhëtuar, për të qëndruar e punuar në qytete të ndryshme për periudha disa ditore;
  • Të zotërojë një leje drejtimi automjeti dhe te jetë i aftë të udhëtojë në mënyrë të pavarur në rrjetin e degëve.


  Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV të përditësuar dhe një letër motivimit në adresën e email-it [email protected] 

  Afati i fundit i aplikimeve është 24 Janar 2021.
  Afati i fundit i aplikimit: 24/01/2021 16:27

  Anetari ID: 6231

  photo

  Njoftimi ID: 24662